Điếu Nứa Mini

Điêu nứa mini

  1. Điếu nứa du lịch
  2. Chiều dài 42cm.
  3. Chống đổ nước.
  4. Có bao da đựng.
  5. Nõ điếu gỗ mun, trắt.

Hotline: 0974 971 456

Zalo
Messenger
Hotline
Hotline